Giới thiệu tác phẩm dòng họ Ngô Đình cuộc cách mạng phản bội. Tác giả Nguyễn Minh tại hội trường VNCR đường Moran.